BURSA MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Haberler Duyurular

Bursa Müzesi

P N

Bursa, Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri. 2016 itibarıyla 2.901.396 nüfusa sahiptir. 2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.

Bursa, Anadolu yarımadasının kuzeybatısında, Marmara denizi kıyısından Uludağ eteklerine kadar uzanan zengin coğrafyasıyla tarih öncesi çağlardan günümüze kadar önemini korumuş şehirlerden biridir. Yakın tarihi yazılı ve görsel kaynaklardan iyi bilinen Bursa’nın, son yıllarda arkeoloji biliminin büyük ivme kazanmasıyla kazılarda edinilen yeni bilgilerle uzak geçmişinin sanıldığından daha eski çağlara uzandığı tespit edilmiştir. Bursa’nın coğrafi konumunun Asya ile Avrupa’nın etkileşim alanında olması kültür tarihindeki önemini daha da arttırmaktadır.

Bursa Müzesi, 19 Ağustos 1902 tarihinde dönemin Milli Eğitim Müdürü Azmi Bey’in gayreti ile Müze-i Humayun Umum Müdürlüğü’nün bir şubesi olarak Bursa Erkek Lisesi’nin bir bölümünde kurulmuştur. 1930 yılına kadar bu statü ile faaliyetlerini sürdürmüş, bu tarihte Müdürlük haline getirilerek Yeşil’deki Çelebi Sultan Mehmet’in yaptırdığı Yeşil Medrese’ye taşınmıştır. 1972 yılında Kültürpark içerisinde modern binanın yapılmasıyla müzenin arkeoloji seksiyonu buraya taşınmıştır. Son yıllarda müze teşhirinde yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu anlayışla yapılan onarım ve düzenleme çalışmaları sonrası 2013 yılında ziyarete açılmıştır.

Bursa Müze Müdürlüğüne bağlı birimler ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.